COVID-19 informácie

COVID-19

Informácie ohľadom opatrení z dôvodu koronavírusu

Podľa momentálne platných nariadení ministerstva zdravotníctva, je na rozhodnutí pracoviska, či je pacient povinný predložiť v deň plánovanej operácie PCR test nie starší ako 72 hodín. Keďže vykonávame hlavne operácie v oblasti hlavy a krku, PCR test od našich pacientov vyžadujeme (prípadne Ag test). Toto rozhodnutie platí pre všetkých pacientov, vrátane detí od 3 rokov.

Pre sprevádzajúce osoby pri hospitalizácií pacienta (doprovod detí a podobne…) platí len povinnosť respirátora.

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.

PCR/AG testy 😷pred operáciou

Keďže na našej klinike robíme zákroky v oblasti hlavy/tváre, prosíme pacientov, aby sa v deň operácie preukázali negatívnym PCR testom (nie starším ako 72h) alebo Ag testom (nie starším ako 24h). Domáce testy neakceptujeme pre nepresnosť. Pacienti majú možnosť spraviť si Ag test na našom pracovisku za poplatok 10 eur.

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.