COVID-19 informácie

COVID-19

Informácie ohľadom opatrení z dôvodu pandémie

ORL KLINIKA aj naďalej vykonáva operačné zákroky (aktualizované 25.11.2021)

Z dôvodu pandémie COVID-19, podľa nariadení ministerstva zdravotníctva, je pacient povinný predložiť v deň plánovanej operácie PCR test nie starší ako 72 hodín. Toto nariadenie platí pre všetkých pacientov, vrátane detí od 3 rokov.

To isté platí aj pre sprevádzajúce osoby pri hospitalizácií pacienta (doprovod detí a podobne…)

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.

Covid-19 info 😷PCR testy pred operáciou

Z dôvodu pandémie COVID-19, podľa nariadení ministerstva zdravotníctva, je pacient povinný predložiť v deň plánovanej operácie PCR test nie starší ako 72 hodín. To isté platí aj pre sprevádzajúce osoby pri hospitalizácií pacienta (doprovod detí a podobne...)

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.

ORL KLINIKA aj naďalej vykonáva operačné zákroky (aktualizované 25.11.2021)