COVID-19 informácie

COVID-19

Informácie ohľadom opatrení z dôvodu koronavírusu

Podľa momentálne platných nariadení ministerstva zdravotníctva, je na rozhodnutí pracoviska, či je pacient povinný predložiť v deň plánovanej operácie PCR test nie starší ako 72 hodín. Keďže vykonávame hlavne operácie v oblasti hlavy a krku, PCR test od našich pacientov vyžadujeme (prípadne Ag test). Toto rozhodnutie platí pre všetkých pacientov, vrátane detí od 3 rokov.

Pre sprevádzajúce osoby pri hospitalizácií pacienta (doprovod detí a podobne…) platí len povinnosť respirátora.

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.