Operácie slinných žliaz

salivary-web-color

Čo sú slinné žlazy?

Slinné žľazy sú exokrinné žľazy ústnej dutiny. Ich hlavnou funkciou je vylučovanie slín. Tie zvlhčujú ústnu dutinu, uľahčujú prehĺtanie, obaľujú potravu a tiež obsahujú enzýmy, ktoré pomáhajú potravu tráviť. Každý človek má veľké aj malé slinné žľazy. Veľké slinné žľazy sú príušná, podsánková a podjazyková slinná žľaza . Sú párové. Okrem nich sú pod sliznicou celej ústnej dutiny drobné slinné žliazky.

Ochorenia slinných žliaz

Môžu byť charakteru  náhleho – akútneho ochorenia, alebo chronické. Z hľadiska pôvodu môžu byť nádorového alebo nenádorového charakteru. Každé zdurenie  v slinnej žľaze by malo byť vyšetrené špecialistom. Sprievodné príznaky ako teplota a bolestivosť nemusia byť vyjadrením závažnosti stavu. Aj  nebolestivé zdurenia slinnej žľazy môžu  byť spôsobené vážnym ochorením. Diagnostika spočíva okrem základného vyšetrenia špecialistom  v doplnení  zobrazovacích vyšetrení. Najčastejším takýmto vyšetrením je USG vyšetrenie. Je  schopné poskytnúť základné informácie o patológii. Následne sa podľa jeho charakteru môže doplniť MRI , alebo CT vyšetrenie a FNAC.  FNAC je vyšetrenie pri ktorom sa z útvaru odoberá tenkou ihlou vzorka materiálu, ktorú posudzuje cytológ. Cieľom vyšetrenia je odlíšenie malígneho ochorenia od nezhubného nádoru. Podľa jeho výsledku je následne pacient riešený ORL špecialistom, alebo onko ORL špecialistom na  klinickom pracovisku.

Ošetrenia realizované na našom pracovisku:

Ošetrenie pri nepriechodnosti slinných ciest spôsobenom sialolithiázou (slinným kamneňom):

Discízia papily vývodu podsánkovej slinnej žľazy:

Ošetrenie, ktoré sa realizuje pri zúžení vývodu- najčastejšie uviaznutím slinného kameňa. Narezaním vývodu v lokálnej anestézii je možné slinný kameň odstrániť. To umožní  odstrániť príznaky opakovanej slinnej koliky, alebo doliečiť akútny hnisavý zápal slinnej žľazy, ktorý pri upchatí vývodu často vzniká. Vývod slinnej žľazy je možné v prípade nutnosti transponovať – presunúť, čím sa skráti vývodová časť a zlepší odchod slín.

Pozrite si video, ako odstránenie slinného kameňa vyzerá:

U pacientov s pokročilými zápalovými zmenami podsánkovej slinnej žľazy, alebo s nádorom  je indikované operačné odstránenie podsánkovej slinnej žľazy v celkovej anestézii.  Odstránenie je realizované  klasickou chirurgickou cestou rezom na krku v kožnej riase asi 2 cm pod dolným okrajom sánky.  Žľaza sa odstraňuje celá. V priebehu operácie je maximálna snaha chrániť sánkovú vetvu tvárového nervu a  podjazykový nerv. Používame neurostimuláciu na uľahčenie identifikácie nervu.  V pooperačnom období je v rane zavedený drén, odvádzajúci  sekréciu z rany.

Extirpácia ranuly, extirpácia podjazykovej slinnej žľazy:

Upchatie vývodu malej slinnej žliazky  v dutie ústnej, alebo podjazykovej slinnej žľazy môže spôsobiť vznik ranuly . Prejaví sa  hladkým, sliznicou pokrytým, väčšinou nebolestivým  vyklenutím na spodine dutiny ústnej. Riešením je úplné odstránenie patológie spolu s podjazykovou slinnou žľazou. V priebehu operácie je nutné chrániť jazykový nerv a vývod podsánkovej slinnej žľazy.

Extirpácia časti príušnej slinnej žľazy pre nezhubný nádor:

V oblasti príušnej slinnej žľazy sú najčastejšou  patológiou nezhubné nádory.  Predoperačne je štandardom USG, alebo CT, MRI vyšetrenie.  FNAC- tenkoihlová cytológia je nutná na vylúčenie malignity – zhubného nádoru. Operácia sa robí v celkovej anestézii. Je nutné odstránenie  nádoru, spolu s minimálnym lemom 1,5 cm zdravého tkaniva. Väčšinou v rozsahu povrchového listu príušnej slinnej žľazy. Chirurgia vyžaduje  skúsenosť s preparáciou tvárového nervu, ktorý príušnou slinnou žľazou prechádza.  V priebehu operácie  používame neurostimulátor, na zníženie rizika poranenia tvárového nervu.  V pooperačnom období je v rane zavedený drén, odvádzajúci krv a sekrét z rany. Ponecháva sa minimálne 2-3 dni. U časti pacientov môže v pooperačnom období pretrvávať z miesta po vybratí drénu slinná sekrécia. Riešením je  odvádzanie  sliny do sterilného gázového štvorca pod  prekrytím a tlak na oblasť po odstránení slinnej žľazy.

Po operácii:

Drény:

Po operácií môžete mať v rane zavedený drén. Drenážne hadičky v blízkosti rezu pomáhajú odvádzať tekutinu z rany.

Bolesť:

Väčšina pacientov pociťuje len miernu bolesť po tomto type operácie. Bežné analgetiká sú väčšinou dostatočne účinné. V prípade  výraznej bolesti je nutná konzultácia. Môže byť signálom infekcie v rane – spolu so zvýšenou telesnou teplotou.

Je dosť možné, že oblasť okolo rany budete mať určitú dobu necitlivú, tento stav však po obnovení štruktúr zmizne. Výnimkou je citlivosť ušného lalôčika  pri operácii príušnej slinnej žľazy, ktorá je väčšinou trvalá.

Starostlivosť o ranu

Miesto rany závisí od typu chirurgického zákroku, ktorý ste absolvovali. Je normálne, že koža pod rezom je znecitlivená. Stáva sa to preto, že vám pri operácii prerezali niektoré nervy. Necitlivosť časom zmizne. Môžete si všimnúť, že z rany odteká malé množstvo tekutiny. Prvých pár dní po operácii je to normálne. Ak je rana opuchnutá alebo hnisavá, zavolajte lekára.

Ak pôjdete domov so stehmi v rane, lekár vám ich vyberie počas prvého stretnutia po operácii,  7 dní po zákroku. Pri sprchovaní sa odporúča ranu nenamáčať. Ak sa tak stane, jemne ju osušte a nezakrývajte.