Informácie pre rodičov dieťaťa

Všeobecné informácie

 • Váš odborný lekár  odporučil Vášmu dieťaťu podrobiť sa chirurgickému výkonu a anestézii
 • Výkony sú ambulantné, t.j. dieťa nemusí byť prijaté na nemocničné lôžko na viac dní
 • Ambulantný výkon znamená, že sa dostavíte s dieťaťom do nášho zariadenia ráno v deň výkonu a v ten istý deň sa vrátite domov, (prípadne prespíte v našom zariadení jednu noc).
 • Predpokladáme, že dieťa príde úplne nalačno, t.j., že nejedlo a nepilo od polnoci
 • Naše zariadenie ORL klinika s.r.o., má telefónne číslo : 048/4132905
 • Pred objednaním na zákrok, ste boli lekárom poučený o doplatkoch k zákrokom v našom zariadení, ako aj o možnosti operácie bez doplatku v štátnom zariadení.

Doplatky k operačným zákrokom zahrňujú:

 • Výber operatéra
 • Stravu
 • TV prijímač na izbe
 • Lekára na telefóne aj mimo pracovnej doby a počas víkendov a sviatkov
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi klientom a poskytovateľom
 • Administratívno-technické náklady poskytovateľa.

Rozsah doplatkov závisí od konkrétneho operačného zákroku. Maximálna cena doplatku za zákrok je 150€.V prípade zákrokov, ktoré podľa právneho poriadku SR neuhrádza zdravotná poisťovňa vôbec je platba za zákrok v plnej výške. Jedná sa o estetickú chirurgiu.

Niektoré lokálne prípravky, potrebné k predoperačnej príprave, sú napísané na recept, ale nakoľko ide o látky podliehajúce zákonu o omamných látkach, sú doručené z lekárne do rúk lekára. Dátum predpisu nemusí byť totožný s dátumom operácie . V prípade nejasností po doručení SMS o predpise lieku z poisťovne nás kontaktujte.

Potrebné úkony pred samotným zákrokom

 • Prineste si so sebou Vaše lekárske odporučenie, zdravotný záznam, alebo aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie/ a preukaz poistenca.
 • Prineste si so sebou pre dieťa pyžamo, papuče, toaletné potreby.
 • Ak dieťa užíva  nejaké lieky, prosíme Vás, aby ste si ich vzali so sebou a ukázali ich anesteziológovi. Je to dôležité a vo Vašom záujme, aby anesteziológ bol presne informovaný o užívaní liekov  dieťaťa a jeho návykoch.
 • V prípade akejkoľvek neistoty ohľadne užitia liekov pred operáciou nás radšej telefonicky kontaktujte.
 • Ráno v deň operácie môže dieťa vypiť pohár čistej vody, alebo nesladeného čaju.
 • Priniesť vypísaný dotazník, ktorý ste dostali v rámci predoperačného vyšetrenia.
 • Osprchujte alebo okúpte dieťa pred nástupom do nášho zariadenia.
 • Nech dieťa neužíva aspoň týždeň pred výkonom lieky, v ktorých sú salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Superpyrin). Ak dieťa  bude potrebovať lieky proti bolesti, radi Vám poradíme inú liekovú skupinu.
 • Nenoste so sebou šperky / zložiť náušnice, retiazky, prstene…

Informujte anesteziológa:

 1. O zdravotnom stave Vášho dieťaťa.
 2. O priebehu predchádzajúcich anestézií u dieťaťa a u členov Vašej rodiny.
 3. O predchádzajúcich transfúziách krvi.
 4. O stave chrupu dieťaťa, event. o zubných protézach a mostíkoch.
 5. O predchádzajúcom dlhodobom pobyte v zahraničí.
 6. O alergiách (liekové, potravinové, senná nádcha, leukoplast a iné).
 7. O liekoch, ktoré dieťa užíva.

Po výkone:

Dieťa NESMIE:

 • Ísť domov samé, iba v doprovode dospelej osoby
 • Použiť hromadný dopravný prostriedok

Zaistite si doprovod a odvoz v určitom časovom predstihu!

 • Nepoužívajte hromadnú dopravu najmenej 36 hodín po zákroku.
 • Zostaňte doma aspoň36 hodín, nech dieťa odpočíva a prijíma malé porcie ľahkých jedál.
 • Nenechávajte dieťa doma samé 24 hodín po výkone.

Je možné, že dieťa bude počas prvého týždňa po operácií rýchlejšie unavené. Odporúčame, aby ste si na tento čas neplánovali dlhšiu cestu.

Obtiaže po výkone

 • Niekoľko dní po výkone môže dieťa škriabať v krku, bolieť svaly alebo operačná rana.
 • Pri náhlej zmene polohy môže mať dieťa pocit prázdna v hlave alebo závrate.
 • Po anestézii môže byť znížená emočná stabilita, pocit pohody a vyrovnanosti.