Informácie pre rodičov dieťaťa

Všeobecné informácie

 • Váš odborný lekár  odporučil Vášmu dieťaťu podrobiť sa chirurgickému výkonu a anestézii
 • Výkony sú ambulantné, t.j. dieťa nemusí byť prijaté na nemocničné lôžko na viac dní
 • Ambulantný výkon znamená, že sa dostavíte s dieťaťom do nášho zariadenia ráno v deň výkonu a v ten istý deň sa vrátite domov, (prípadne prespíte v našom zariadení jednu noc).
 • Predpokladáme, že dieťa príde úplne nalačno, t.j., že nejedlo a nepilo od polnoci
 • Naše zariadenie ORL klinika s.r.o., má telefónne číslo : 048/4132905
 • Pred objednaním na zákrok, ste boli lekárom poučený o doplatkoch k zákrokom v našom zariadení, ako aj o možnosti operácie bez doplatku v štátnom zariadení.

Doplatky k operačným zákrokom zahrňujú:

 • Výber operatéra
 • Stravu
 • TV prijímač na izbe
 • Lekára na telefóne aj mimo pracovnej doby a počas víkendov a sviatkov
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi klientom a poskytovateľom
 • Administratívno-technické náklady poskytovateľa.

Rozsah doplatkov závisí od konkrétneho operačného zákroku. Maximálna cena doplatku za zákrok je 250€. V prípade zákrokov, ktoré podľa právneho poriadku SR neuhrádza zdravotná poisťovňa vôbec je platba za zákrok v plnej výške. Jedná sa o estetickú chirurgiu.

Niektoré lokálne prípravky, potrebné k predoperačnej príprave, sú napísané na recept, ale nakoľko ide o látky podliehajúce zákonu o omamných látkach, sú doručené z lekárne do rúk lekára. Dátum predpisu nemusí byť totožný s dátumom operácie . V prípade nejasností po doručení SMS o predpise lieku z poisťovne nás kontaktujte.

Rady pre pacientov po operácii krčných mandlí

Na 1. pooperačný deň je pacient po odstránení krčných mandlí prepustený z ORL KLINIKY. Doporučená doba kľudového režimu je 10 – 14 dní . V lôžku po odstránených krčných mandliach sa vytvoria hrubé povlaky, ktoré môžu zapáchať. Tieto sa nesmú násilím odstraňovať. V opačnom prípade môže dôjsť ku krvácaniu. V pooperačnom období sú nutné diétne opatrenia: v operačný deň prijíma pacient iba tekutiny. Nasledujúce dni letné polievky, prívarky, jogurty – s dôrazom na kašovitú konzistenciu stravy. Z ovocia sú vhodné banány a mixované jablká. Je veľmi dôležité dôsledne kontrolovať dostatočný príjem tekutín. Ich nedostatok môže byť zdrojom aj závažných komplikácií, a to hlavne v kombinácii s imobilitou. Odporúčame piť čaje. Sýtené nápoje a džúsy nie sú vhodné.

V pooperačnom období znepríjemňujú rekonvalescenciu pacienta bolesti, ktoré môžu byť výrazné !!!  Môžu vystreľovať do uší a znepríjemňovať , prípadne až znemožňovať prehĺtanie. Bolesti sú štandardne prítomné a to napriek zmierňovaniu ich intenzity liekmi proti bolesti/ vo forme kvapiek alebo tabletiek. Bolesť po odstránení podnebných mandlí nie je signálom komplikácie!  Analgetiká predpisujeme pacientovi pri odchode z ORL kliniky. Je vhodné vyhnúť sa užívaniu Acylpyrínu, Ibalginu, Ibuprofenu, / z dôvodu možného krvácania po ich užití.

V pooperačnom období sa pacient môže iba sprchovať. Kúpeľ, hlavne teplý môže vyvolať krvácanie!!  Ústna dutina sa nesmie prudko vyplachovať a kloktať, ani striekať a cmúľať! Mierne zvýšenie telesnej teploty nie je signálom komplikácie.  Horúčka nad 38 st. Celzia je dôvodom predčasnej kontroly. Môže byť sprievodným príznakom infekcie v lôžku po TE.

V priebehu hojenia sa môže vyskytnúť krvácanie z lôžka. Dôležité je triezvo zhodnotiť jeho intenzitu – malé krvácanie môže ustať samo, prípadne po aplikácii studeného obkladu na záhlavie.  Výrazné krvácanie je nutné ošetriť ORL lekárom – vykašliavanie zrazením , čerstvej krvi, jej zatekanie , ktoré neustane do 10 – 15 min je nutné riešiť cez ORL ambulanciu urgentného príjmu nemocnice, kde bude pacient ošetrený a v prípade potreby aj hospitalizovaný.

V prípade, že vzdialenosť bydliska pacienta od Banskej Bystrice by mohlo spôsobiť oneskorenie nutného ošetrenia pacienta, musí pacient kontaktovať najbližšie zariadenie s ORL oddelením.

Kontakt pre pacientov: 0910 905 460

Email: info@orlklinika.sk

Potrebné úkony pred samotným zákrokom

 • Prineste si so sebou Vaše lekárske odporučenie, zdravotný záznam, alebo aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie/ a preukaz poistenca.
 • Interné predoperačné vyšetrenie nesmie byť staršie ako 30 dní v deň operácie.
 • Súhlas s celkovou anestéziou musí podpísať zákonný zástupca (rodič) v deň operácie. Ak v deň operácie budú sprevádzať dieťa iné osoby (napr. starí rodičia), na podpis musia mať oficiálnu právnu moc.
 • Prineste si so sebou pre dieťa pyžamo, papuče, toaletné potreby.
 • Ak dieťa užíva  nejaké lieky, prosíme Vás, aby ste si ich vzali so sebou a ukázali ich anesteziológovi. Je to dôležité a vo Vašom záujme, aby anesteziológ bol presne informovaný o užívaní liekov  dieťaťa a jeho návykoch.
 • V prípade akejkoľvek neistoty ohľadne užitia liekov pred operáciou nás radšej telefonicky kontaktujte.
 • Ráno v deň operácie môže dieťa vypiť pohár čistej vody, alebo nesladeného čaju.
 • Priniesť vypísaný dotazník, ktorý ste dostali v rámci predoperačného vyšetrenia.
 • Osprchujte alebo okúpte dieťa pred nástupom do nášho zariadenia.
 • Nech dieťa neužíva aspoň týždeň pred výkonom lieky, v ktorých sú salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Superpyrin). Ak dieťa  bude potrebovať lieky proti bolesti, radi Vám poradíme inú liekovú skupinu.
 • Nenoste so sebou šperky / zložiť náušnice, retiazky, prstene…

Celková anestézia

Prečítajte si prosím informácie o celkovej anestézii (príprava, možné riziká a podobne) na našom BLOGU

Informujte anesteziológa:

 1. O zdravotnom stave Vášho dieťaťa.
 2. O priebehu predchádzajúcich anestézií u dieťaťa a u členov Vašej rodiny.
 3. O predchádzajúcich transfúziách krvi.
 4. O stave chrupu dieťaťa, event. o zubných protézach a mostíkoch.
 5. O predchádzajúcom dlhodobom pobyte v zahraničí.
 6. O alergiách (liekové, potravinové, senná nádcha, leukoplast a iné).
 7. O liekoch, ktoré dieťa užíva.

Po výkone:

Dieťa NESMIE:

 • Ísť domov samé, iba v doprovode dospelej osoby
 • Použiť hromadný dopravný prostriedok

Zaistite si doprovod a odvoz v určitom časovom predstihu!

 • Nepoužívajte hromadnú dopravu najmenej 36 hodín po zákroku.
 • Zostaňte doma aspoň36 hodín, nech dieťa odpočíva a prijíma malé porcie ľahkých jedál.
 • Nenechávajte dieťa doma samé 24 hodín po výkone.

Je možné, že dieťa bude počas prvého týždňa po operácií rýchlejšie unavené. Odporúčame, aby ste si na tento čas neplánovali dlhšiu cestu.

Obtiaže po výkone

 • Niekoľko dní po výkone môže dieťa škriabať v krku, bolieť svaly alebo operačná rana.
 • Pri náhlej zmene polohy môže mať dieťa pocit prázdna v hlave alebo závrate.
 • Po anestézii môže byť znížená emočná stabilita, pocit pohody a vyrovnanosti.

Rady pre pacientov po odstránení nosovej mandle

Vaše dieťa sa podrobilo operácii — vybratiu nosovej mandle. Po operácii vyžaduje po dobu 7 — 10 dní individuálnu starostlivosť a pooperačný režim. Po zákroku na oddelení môže piť len chladný sladený čaj. Po prepustení domov v popoludňajších hodinách musí mat‘ kľudový režim, nesmie behať a skákať. Nos mu treba vyfukovať. Musí piť veľa vlažných tekutín a jesť môže len letnú polievku, jogurt, puding. Spať musí doma v miestnosti s dospelou osobou. Nekúpe sa, len sprchuje. Ďalšie dni až do zahojenia nemôže ísť do detského kolektívu a nemôže mat‘ zvýšenú fyzickú námahu. Po 3-4 dňoch od zákroku môže ísť na prechádzku v sprievode rodiča.

V deň prepustenia, čiže operačný deň, musí dieťa v priebehu dňa opakovane fúkať nos, nosové dierky nesmú byt‘ upchaté. Ak má sťažené fúkanie nosom, môžu sa aplikovať‘ nosové kvapky — Nasivin, Vibrocil, 4x za deň. Prvých 4 — 6 dní môže mat‘ dieťa bolesť hrdla, huhňavú reč, ktorú spôsobuje opuch v mieste vybratia nosovej mandle. Niekedy sú zvýšené teploty. V prípade teploty nad 38 st.C, opakovane po podaní antipyretík (Paralen), kontaktujte lekára našej kliniky — telefonický kontakt je v dolnej časti tohto poučenia, alebo v prepúšťacej správe. Sekrécia z nosa a zápach z úst sa môže objaviť po operácii (podávať Pamycon kvapky 3-4 krát denne).

Stravovanie : v deň prepustenia domov môže mat‘ dieťa len riedku, vlažnú stravu ako sú polievky, jogurt, puding. Treba dbať na dostatočný príjem tekutín. V nasledujúce dni až do doby zahojenia má vlažnú kašovitú stravu, nesmie nič horúce a tvrdé. Z ovocia môže banán, nastrúhané jablko. Mandarínky a pomaranče nie sú vhodné.

V prípade krvácania z nosa alebo z dutiny ústnej treba dieťaťu vyfúkať nos, krv musí vypľúvať do misky. Po vyfúkaní nosa nakvapkať nosové kvapky, na krk dozadu dať studený obklad a spojiť sa s lekárom nášho zariadenia (cez pracovnú dobu na ORL kliniku, po pracovnej dobe a v dňoch prac. pokoja na mobilné telefóny, alebo sa dostaviť na ORL ambulanciu urgentného príjmu. Pacienti zo vzdialených miest vyhľadajú ošetrenie na najbližšom ORL oddelení , alebo pohotovosti.

Kontrolné vyšetrenie je na našej ambulancii po 7 – 10 dňoch. Ambulantné Hodiny sú od 9,00 – 14,00 hod. každý deň, v piatok do 13:00.

Tel. kontakt v prípade urgencie: 0910 905 460

Email: info@orlklinika.sk

Tu si môžete stiahnuť dotazník GER a EER: