ORL KLINIKA

Príbeh ORL kliniky

ORL klinika nevznikla za deň, ani za týždeň. Po mnohoročnom úsilí, sme sa dostali tam, kde sme teraz. Čo to ale znamená?

V čase založenia ORL KLINIKY jednodňová chirurgia na Slovensku de-facto neexistovala. Patríme medzi úplne prvých zakladateľov kliník jednodňovej chirurgie. Najmä v začiatkoch to bola cesta neľahká, s mnohými prekážkami. Odmenou sú však skúsenosti získané počas 26 ročnej medicínskej práce.

Dôležité mílniky

1997

Založenie ORL KLINIKY v medicínskom centre Novamed

2002

Zmena priestorov do polikliniky Rooseveltovej nemocnice

2018

Presťahovanie do nových priestorov, zodpovedajúcim súčasným potrebám pacientov aj personálu

Dôvody úspechu

Odbornosť

Dlhoročné skúsenosti získané ošetrovaním a operovaním tisícov pacientov, podporené zahraničnými stážami (USA, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Holandsko). Viac ako 20 rokov sa podieľame na organizácií a spolu organizácii operačných kurzov pre lekárov, často s účasťou zahraničných lektorov.

Ľudský prístup

Propacientský prístup je rovnako dôležitý ako odbornosť. Snažíme sa napĺňať obidva tieto aspekty. Jedno bez druhého nefunguje optimálne.

Príjemné prostredie

Pacient by sa mal cítiť po zákroku čo najlepšie. Príjemné prostredie je dôležitá súčasť ozdravného procesu. Našou snahou je, aby prostredie bolo viac domácke ako nemocničné.

Recenzie našich pacientov