Ušné operácie

Nápravné ušné operácie

Sú to chirurgické výkony, ktorými sa snažíme obnoviť funkciu stredného ucha. Vo väčšine prípadov sú to tieto tri zákroky – Myringoplastika, Tympanoplastika a Stapedoplastika. Všetky spomenuté zákroky sa vykonávajú pod mikroskopom, prípadne za pomoci špeciálnej kamery.

Myringoplastika

V prípade perforácie blanky bubienka, ktorá vznikne po opakovaných zápaloch stredného ucha alebo po úraze  robíme zákrok, ktorý sa nazýva MYRINGOPLASTIKA-jej cieľom je uzatvorenie defektu blanky bubienka pomocou štiepu z chrupavky alebo membránou z plazmy pacienta. Operácia  zlepší sluch pacienta a zároveň uzatvorí bubienkovú dutinu, čím sa predchádza ďalším zápalom stredného ucha. Môže sa vykonávať priamo cez ucho alebo malým rezom pred alebo za uchom.

Zákrok sa vykonáva v lokálnom znecitlivení alebo v celkovej anestézii.

Tympanoplastika

Ďalším častým chirurgickým výkonom, ktorým sa snažíme zlepšiť pohyblivosť prevodového systému ucha je TYMPANOPLASTIKA. K poruche alebo chýbaniu sluchových kostičiek dochádza následkom zápalových zmien alebo následkom úrazu. Vtedy nastáva zhoršenie sluchu. V prípade poškodenia alebo chýbania sluchových kostičiek sa časti nahradia buď vlastnou chrupavkou alebo kostenou náhradou, alebo sa použijú  preformované protézky. Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii.

Stapedoplastika

STAPEDOPLASTIKA-je to operačný výkon pri ochorení, ktoré sa nazýva otoskleróza, pre ktorú je typická prevodová porucha sluchu, ktorá vznikne následkom fixácie strmienka, čím sa neprenášajú zvukové vlny do vnútorného ucha. Chirurgický výkon spočíva v odstránení nepohyblivého strmienka a jeho nahradenie protézkou-pistonom. Výkon sa u nás vykonáva v celkovej anestézii.

Ukážky protéz:

Po zákroku

Po všetkých operáciách má pacient týždeň zatampónovaný vonkajší zvukovod,  dodržiava kľudový režim, o ktorom je poučený pri prepustení do domácej liečby. Zároveň pri bolesti užíva analgetiká a prípadne pri závratoch protizávratovú liečbu. Po operácii by ste sa mali vyhýbať tomu, aby sa do ucha dostala voda. Užitočným tipom je pri sprchovaní alebo kúpeli vložiť do ucha vatu pokrytú vazelínou. Kontrolný termín dohadujeme asi jeden alebo dva týždne po Vašej operácii.