Informácie pre pacientov

Všeobecné informácie

 • Váš odborný lekár Vám odporučil podrobiť sa chirurgickému výkonu a anestézii
 • Výkony sú ambulantné, t.j. nemusíte byť prijatý na nemocničné lôžko na viac dní
 • Výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti znamená, že sa dostavíte do nášho zariadenia ráno v deň zákroku, kedy ste aj operovaný a ostávate  v našom zariadení do druhého dňa. V niektorých prípadoch, ste prepustený domov v deň zákroku. Pred operáciou ste o tom informovaný.
 • Predpokladáme, že prídete úplne nalačno, t.j., že ste nejedli a nepili od polnoci
 • Naše zariadenie ORL klinika s.r.o., má telefónne číslo : 048/4132905
 • Osoby, ktoré Vás sprevádzajú, budú informované o tom, kedy a kde môžu na Vás počkať
 • Pred objednaním na zákrok, ste boli lekárom poučený o doplatkoch k zákrokom v našom zariadení, ako aj o možnosti operácie bez doplatku v štátnom zariadení.

Doplatky k operačným zákrokom zahrňujú:

 • Výber operatéra
 • Stravu
 • TV prijímač na izbe
 • Lekára na telefóne aj mimo pracovnej doby a počas víkendov a sviatkov
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi klientom a poskytovateľom
 • Administratívno-technické náklady poskytovateľa.

Rozsah doplatkov závisí od konkrétneho operačného zákroku. Maximálna cena doplatku za zákrok je 150€.V prípade zákrokov, ktoré podľa právneho poriadku SR neuhrádza zdravotná poisťovňa vôbec je platba za zákrok v plnej výške. Jedná sa o estetickú chirurgiu.

Niektoré lokálne prípravky, potrebné k predoperačnej príprave, sú napísané na recept, ale nakoľko ide o látky podliehajúce zákonu o omamných látkach, sú doručené z lekárne do rúk lekára. Dátum predpisu nemusí byť totožný s dátumom operácie . V prípade nejasností po doručení SMS o predpise lieku z poisťovne nás kontaktujte.

Potrebné úkony pred samotným zákrokom

 • Prineste si so sebou Vaše lekárske odporučenie, zdravotný záznam, alebo aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie/ a preukaz poistenca.
 • Odporúčame Vám, aby ste prestali fajčiť do doby výkonu.
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 24 hodín pred výkonom.
 • Prineste si so sebou pyžamo, papuče, toaletné potreby.
 • Ak užívate nejaké lieky, prosíme Vás, aby ste si ich vzali so sebou a ukázali ich nášmu anesteziológovi. Je to dôležité a vo Vašom záujme, aby anesteziológ bol presne informovaný o užívaní liekov  o Vašich návykoch, najmä o fajčení, pití, eventuálne užívaní návykových látok.
 • V deň operácie ráno po zobudení užiť lieky na srdce /pri liečbe na ICHS, angínu pectoris, st. p. infarkte myokardu, na liečbu hypertenzie /a zapiť pohárom čistej vody.
 • Pri cukrovke na liečbe tabletkami, ráno v deň zákroku tabletky neužiť a doniesť so sebou.
 • Ak užívate lieky pre psychické problémy, tie ráno v deň operačného zákroku neužite a prineste so sebou.
 • V prípade akejkoľvek neistoty ohľadne užitia liekov pred operáciou nás radšej telefonicky kontaktujte
 • Ráno v deň operácie môžete vypiť pohár čistej vody, alebo nesladeného čaju
 • Priniesť vypísaný dotazník, ktorý ste dostali v rámci predoperačného vyšetrenia

Celková anestézia

Prečítajte si prosím informácie o celkovej anestézii (príprava, možné riziká a podobne) na našom BLOGU

Informujte anesteziológa:

 1. O svojom zdravotnom stave.
 2. O priebehu predchádzajúcich anestézií u Vás a u členov Vašej rodiny.
 3. O predchádzajúcich transfúziách krvi.
 4. O stave svojho chrupu, event. o zubných protézach a mostíkoch.
 5. O predchádzajúcom dlhodobom pobyte v zahraničí.
 6. O alergiách (liekové, potravinové, senná nádcha, leukoplast a iné).
 7. O liekoch, ktoré užívate, aj antikoncepcii.
 8. O tehotnosti.
 • Ženy, ktoré užívajú antikoncepciu, musia ju vysadiť 6 týždňov pred operáciou.
 • Osprchujte sa, alebo okúpte pred nástupom do nášho zariadenia.
 • Neužívajte aspoň týždeň pred výkonom lieky, v ktorých sú salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Superpyrin). Ak budete potrebovať lieky proti bolesti, radi Vám poradíme inú liekovú skupinu.
 • Ak užívate lieky so salicylátmi ako prevenciu proti vzniku infarktu myokardu, alebo cievnej mozgovej príhode, informujte o tom lekára.
 • V deň výkonu nepoužívajte svoj bežný make-up, odlakujte si nechty, pri gélových nechtoch musí byť jeden necht priehľadný(najlepšie ukazovák ľavej ruky).
 • Nenoste so sebou šperky / zložiť náušnice, retiazky, prstene…

Po výkone:

NESMIETE:

 • Ísť domov sám, iba v doprovode dospelej osoby
 • Použiť hromadný dopravný prostriedok
 • Šoférovať

Zaistite si doprovod a odvoz v určitom časovom predstihu!

 • Nepoužívajte hromadnú dopravu najmenej 36 hodín.
 • Nešoférujte a nejazdite na inom nemotorovom dopravnom prostriedku (bicykel).
 • Zostaňte doma aspoň36 hodín, odpočívajte a jedzte malé porcie ľahkých jedál.
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 36 hodín. Vaša tolerancia alkoholu môže byť zhoršená až po dobu jedného týždňa.
 • Nepoužívajte akékoľvek ostré predmety a nástroje najmenej 36 hodín (píla, kosačka, ostré nože, nožnice).
 • Nezostávajte sám 24 hodín po výkone.

Je možné, že budete počas prvého týždňa rýchlejšie unavený. Odporúčame, aby ste si na tento čas neplánovali dlhšiu cestu, alebo únavné zasadania a schôdze.

Obtiaže po výkone

 • Niekoľko dní po výkone Vás môže škriabať v krku, bolieť svaly alebo operačná rana
 • Pri náhlej zmene polohy môžete mať pocit prázdna v hlave alebo závrat
 • Pri anestézii môže byť znížená emočná stabilita, pocit pohody a vyrovnanosti.

Rady pre pacientov po operácii krčných mandlí

Na 1.pooperačný deň je pacient po odstránení krčných mandlí prepustený z ORL KLINIKY. Doporučená doba kľudového režimu je 10 – 14 dní . V lôžku po odstránených krčných mandliach sa vytvoria hrubé povlaky, ktoré môžu zapáchať. Tieto sa nesmú násilím odstraňovať. V opačnom prípade môže dôjsť ku krvácaniu. V pooperačnom období sú nutné diétne opatrenia: v operačný deň prijíma pacient iba tekutiny. Nasledujúce dni letné polievky, prívarky, jogurty – s dôrazom na kašovitú konzistenciu stravy. Z ovocia sú vhodné banány a mixované jablká. Je veľmi dôležité dôsledne kontrolovať dostatočný príjem tekutín. Ich nedostatok môže byť zdrojom aj závažných komplikácií, a to hlavne v kombinácii s imobilitou. Odporúčame piť čaje. Sýtené nápoje a džúsy nie sú vhodné.

V pooperačnom období znepríjemňujú rekonvalescenciu pacienta bolesti, ktoré môžu byť výrazné !!!  Môžu vystreľovať do uší a znepríjemňovať , prípadne až znemožňovať prehĺtanie. Bolesti sú štandardne prítomné a to napriek zmierňovaniu ich intenzity liekmi proti bolesti/ vo forme kvapiek alebo tabletiek. Bolesť po odstránení podnebných mandlí nie je signálom komplikácie!  Analgetiká predpisujeme pacientovi pri odchode z ORL kliniky. Je vhodné vyhnúť sa užívaniu Acylpyrínu, Ibalginu, Ibuprofenu, Nurofenu / z dôvodu možného krvácania po ich užití.

V pooperačnom období sa pacient môže iba sprchovať. Kúpeľ, hlavne teplý môže vyvolať krvácanie!!  Ústna dutina sa nesmie prudko vyplachovať a kloktať, ani striekať a cmúľať! Mierne zvýšenie telesnej teploty nie je signálom komplikácie.  Horúčka nad 38 st. Celzia je dôvodom predčasnej kontroly. Môže byť sprievodným príznakom infekcie v lôžku po TE.

V priebehu hojenia sa môže vyskytnúť krvácanie z lôžka. Dôležité je triezvo zhodnotiť jeho intenzitu – malé krvácanie môže ustať samo, prípadne po aplikácii studeného obkladu na záhlavie.  Výrazné krvácanie je nutné ošetriť ORL lekárom – vykašliavanie zrazením , čerstvej krvi, jej zatekanie , ktoré neustane do 10 – 15 min je nutné riešiť cez ORL ambulanciu urgentného príjmu nemocnice, kde bude pacient ošetrený a v prípade potreby aj hospitalizovaný.

V prípade, že vzdialenosť bydliska pacienta od Banskej Bystrice by mohlo spôsobiť oneskorenie nutného ošetrenia pacienta, musí pacient kontaktovať najbližšie zariadenie s ORL oddelením.

Kontakt pre pacientov: 0910 905 460

Email: info@orlklinika.sk

Tu si môžete stiahnuť dotazník GER a EER:

OZNAMZávodná dovolenka

Vážení pacienti,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 01.07. do 17.07.2022 ORL KLINIKA čerpá závodnú dovolenku. Z tohoto dôvodu bude naše zariadenie v tomto termíne zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme,

ORL KLINIKA, s.r.o.