Informácie pre pacientov

Všeobecné informácie

 • Váš odborný lekár Vám odporučil podrobiť sa chirurgickému výkonu a anestézii
 • Výkony sú ambulantné, t.j. nemusíte byť prijatý na nemocničné lôžko na viac dní
 • Výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti znamená, že sa dostavíte do nášho zariadenia ráno v deň zákroku, kedy ste aj operovaný a ostávate  v našom zariadení do druhého dňa. V niektorých prípadoch, ste prepustený domov v deň zákroku. Pred operáciou ste o tom informovaný.
 • Predpokladáme, že prídete úplne nalačno, t.j., že ste nejedli a nepili od polnoci
 • Naše zariadenie ORL klinika s.r.o., má telefónne číslo : 048/4132905
 • Osoby, ktoré Vás sprevádzajú, budú informované o tom, kedy a kde môžu na Vás počkať
 • Pred objednaním na zákrok, ste boli lekárom poučený o doplatkoch k zákrokom v našom zariadení, ako aj o možnosti operácie bez doplatku v štátnom zariadení.

Doplatky k operačným zákrokom zahrňujú:

 • Výber operatéra
 • Stravu
 • TV prijímač na izbe
 • Lekára na telefóne aj mimo pracovnej doby a počas víkendov a sviatkov
 • Možnosť elektronickej komunikácie medzi klientom a poskytovateľom
 • Administratívno-technické náklady poskytovateľa.

Rozsah doplatkov závisí od konkrétneho operačného zákroku. Maximálna cena doplatku za zákrok je 250€. V prípade zákrokov, ktoré podľa právneho poriadku SR neuhrádza zdravotná poisťovňa vôbec je platba za zákrok v plnej výške. Jedná sa o estetickú chirurgiu.

Niektoré lokálne prípravky, potrebné k predoperačnej príprave, sú napísané na recept, ale nakoľko ide o látky podliehajúce zákonu o omamných látkach, sú doručené z lekárne do rúk lekára. Dátum predpisu nemusí byť totožný s dátumom operácie . V prípade nejasností po doručení SMS o predpise lieku z poisťovne nás kontaktujte.

Potrebné úkony pred samotným zákrokom

 • Keďže na našej klinike robíme zákroky v oblasti hlavy/tváre, prosíme pacientov, aby sa v deň operácie preukázali negatívnym PCR testom (nie starším ako 72h) alebo Ag testom (nie starším ako 24h). Domáce testy neakceptujeme pre nepresnosť. Pacienti majú možnosť spraviť si Ag test na našom pracovisku za poplatok 10 eur.
 • Prineste si so sebou Vaše lekárske odporučenie, zdravotný záznam, alebo aktuálny výpis zo zdravotnej dokumentácie/ a preukaz poistenca.
 • Interné predoperačné vyšetrenie nesmie byť staršie ako 30 dní v deň operácie.
 • Odporúčame Vám, aby ste prestali fajčiť do doby výkonu.
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 24 hodín pred výkonom.
 • Prineste si so sebou pyžamo, papuče, toaletné potreby.
 • Ak užívate nejaké lieky, prosíme Vás, aby ste si ich vzali so sebou a ukázali ich nášmu anesteziológovi. Je to dôležité a vo Vašom záujme, aby anesteziológ bol presne informovaný o užívaní liekov  o Vašich návykoch, najmä o fajčení, pití, eventuálne užívaní návykových látok.
 • V deň operácie ráno po zobudení užiť lieky na srdce /pri liečbe na ICHS, angínu pectoris, st. p. infarkte myokardu, na liečbu hypertenzie /a zapiť pohárom čistej vody.
 • Pri cukrovke na liečbe tabletkami, ráno v deň zákroku tabletky neužiť a doniesť so sebou.
 • Ak užívate lieky pre psychické problémy, tie ráno v deň operačného zákroku neužite a prineste so sebou.
 • V prípade akejkoľvek neistoty ohľadne užitia liekov pred operáciou nás radšej telefonicky kontaktujte
 • Ráno v deň operácie môžete vypiť pohár čistej vody, alebo nesladeného čaju
 • Priniesť vypísaný dotazník, ktorý ste dostali v rámci predoperačného vyšetrenia

Celková anestézia

Prečítajte si prosím informácie o celkovej anestézii (príprava, možné riziká a podobne) na našom BLOGU

Informujte anesteziológa:

 1. O svojom zdravotnom stave.
 2. O priebehu predchádzajúcich anestézií u Vás a u členov Vašej rodiny.
 3. O predchádzajúcich transfúziách krvi.
 4. O stave svojho chrupu, event. o zubných protézach a mostíkoch.
 5. O predchádzajúcom dlhodobom pobyte v zahraničí.
 6. O alergiách (liekové, potravinové, senná nádcha, leukoplast a iné).
 7. O liekoch, ktoré užívate, aj antikoncepcii.
 8. O tehotnosti.
 • Ženy, ktoré užívajú antikoncepciu, musia ju vysadiť 6 týždňov pred operáciou.
 • Osprchujte sa, alebo okúpte pred nástupom do nášho zariadenia.
 • Neužívajte aspoň týždeň pred výkonom lieky, v ktorých sú salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Superpyrin). Ak budete potrebovať lieky proti bolesti, radi Vám poradíme inú liekovú skupinu.
 • Ak užívate lieky so salicylátmi ako prevenciu proti vzniku infarktu myokardu, alebo cievnej mozgovej príhode, informujte o tom lekára.
 • V deň výkonu nepoužívajte svoj bežný make-up, odlakujte si nechty, pri gélových nechtoch musí byť jeden necht priehľadný(najlepšie ukazovák ľavej ruky).
 • Nenoste so sebou šperky / zložiť náušnice, retiazky, prstene…

Po výkone:

NESMIETE:

 • Ísť domov sám, iba v doprovode dospelej osoby
 • Použiť hromadný dopravný prostriedok
 • Šoférovať

Zaistite si doprovod a odvoz v určitom časovom predstihu!

 • Nepoužívajte hromadnú dopravu najmenej 36 hodín.
 • Nešoférujte a nejazdite na inom nemotorovom dopravnom prostriedku (bicykel).
 • Zostaňte doma aspoň36 hodín, odpočívajte a jedzte malé porcie ľahkých jedál.
 • Nepite alkoholické nápoje najmenej 36 hodín. Vaša tolerancia alkoholu môže byť zhoršená až po dobu jedného týždňa.
 • Nepoužívajte akékoľvek ostré predmety a nástroje najmenej 36 hodín (píla, kosačka, ostré nože, nožnice).
 • Nezostávajte sám 24 hodín po výkone.

Je možné, že budete počas prvého týždňa rýchlejšie unavený. Odporúčame, aby ste si na tento čas neplánovali dlhšiu cestu, alebo únavné zasadania a schôdze.

Obtiaže po výkone

 • Niekoľko dní po výkone Vás môže škriabať v krku, bolieť svaly alebo operačná rana
 • Pri náhlej zmene polohy môžete mať pocit prázdna v hlave alebo závrat
 • Pri anestézii môže byť znížená emočná stabilita, pocit pohody a vyrovnanosti.

Rady pre pacientov po operácii krčných mandlí

Na 1.pooperačný deň je pacient po odstránení krčných mandlí prepustený z ORL KLINIKY. Doporučená doba kľudového režimu je 10 – 14 dní . V lôžku po odstránených krčných mandliach sa vytvoria hrubé povlaky, ktoré môžu zapáchať. Tieto sa nesmú násilím odstraňovať. V opačnom prípade môže dôjsť ku krvácaniu. V pooperačnom období sú nutné diétne opatrenia: v operačný deň prijíma pacient iba tekutiny. Nasledujúce dni letné polievky, prívarky, jogurty – s dôrazom na kašovitú konzistenciu stravy. Z ovocia sú vhodné banány a mixované jablká. Je veľmi dôležité dôsledne kontrolovať dostatočný príjem tekutín. Ich nedostatok môže byť zdrojom aj závažných komplikácií, a to hlavne v kombinácii s imobilitou. Odporúčame piť čaje. Sýtené nápoje a džúsy nie sú vhodné.

V pooperačnom období znepríjemňujú rekonvalescenciu pacienta bolesti, ktoré môžu byť výrazné !!!  Môžu vystreľovať do uší a znepríjemňovať , prípadne až znemožňovať prehĺtanie. Bolesti sú štandardne prítomné a to napriek zmierňovaniu ich intenzity liekmi proti bolesti/ vo forme kvapiek alebo tabletiek. Bolesť po odstránení podnebných mandlí nie je signálom komplikácie!  Analgetiká predpisujeme pacientovi pri odchode z ORL kliniky. Je vhodné vyhnúť sa užívaniu Acylpyrínu, Ibalginu, Ibuprofenu, Nurofenu / z dôvodu možného krvácania po ich užití.

V pooperačnom období sa pacient môže iba sprchovať. Kúpeľ, hlavne teplý môže vyvolať krvácanie!!  Ústna dutina sa nesmie prudko vyplachovať a kloktať, ani striekať a cmúľať! Mierne zvýšenie telesnej teploty nie je signálom komplikácie.  Horúčka nad 38 st. Celzia je dôvodom predčasnej kontroly. Môže byť sprievodným príznakom infekcie v lôžku po TE.

V priebehu hojenia sa môže vyskytnúť krvácanie z lôžka. Dôležité je triezvo zhodnotiť jeho intenzitu – malé krvácanie môže ustať samo, prípadne po aplikácii studeného obkladu na záhlavie.  Výrazné krvácanie je nutné ošetriť ORL lekárom – vykašliavanie zrazením , čerstvej krvi, jej zatekanie , ktoré neustane do 10 – 15 min je nutné riešiť cez ORL ambulanciu urgentného príjmu nemocnice, kde bude pacient ošetrený a v prípade potreby aj hospitalizovaný.

V prípade, že vzdialenosť bydliska pacienta od Banskej Bystrice by mohlo spôsobiť oneskorenie nutného ošetrenia pacienta, musí pacient kontaktovať najbližšie zariadenie s ORL oddelením.

Kontakt pre pacientov: 0910 905 460

Email: info@orlklinika.sk

Tu si môžete stiahnuť dotazník GER a EER:

Tu si môžete stiahnuť dotazník SNOT-22