Otoskleróza a stapedoplastika

Otoskleróza a stapedoplastika

Čo je otoskleróza?

Otoskleróza je metabolické ochorenie kostí (ochorenie spôsobené defektom v chemickej interakcií buniek) v kombinácií s určitou genetickou predispozíciou. Otoskleróza postihuje sluchové kostičky v strednom uchu (sluchové kostičky stredného ucha prenášajú zvukové vibrácie z bubienka do vnútorného ucha) a kostný labyrint – anatomická stavba vnútorného ucha. Ochorenie spôsobuje fixáciu kostičiek a prejavuje sa ako prevodová alebo zmiešaná strata sluchu.

 

Existujú tri hlavné typy poruchy sluchu:

Prevodová porucha sluchu (kde problém spočíva v strednom uchu – bubienku alebo kostičkách), senzorineurálna porucha sluchu (pri poškodení vnútorného ucha – slimáka alebo sluchového nervu) a zmiešaná porucha sluchu (ktorá je kombináciou prevodovej a senzorineurálnej poruchy sluchu).

 

Stúdia z roku 2016 sa zaoberala stapedoplastikou, čo je nápravná operácia kostičiek v uchu, ktorá odstraňuje prevodovú poruchu sluchu. O tomto zákroku sa dočítate viac TU (kliknite na odkaz).

 

Hlavné výsledky štúdie:

Audiologické vyhodnotenie sa uskutočnilo pomocou audiometrie pred zákrokom a 1 mesiac po operácii. Analyzovali sa zmeny sluchu v závislosti od frekvencie. Čím nižšia je frekvencia, tým väčší je rozdiel v rozsahu od 0,25 do 2 kHz. Existuje štatisticky významná korelácia stavu sluchu pacienta pred a po stapedoplastike (graf nižšie).

 

 

Zjednodušene povedané, pacienti po operácii vedeli sluchom zachytiť podstatne slabšie zvuky ako pri poruche sluchu pred zákrokom. Najväčší rozdiel týchto hodnôt bol zaznamenaný hlavne pri nižších frekvenciách, najviac pri 0.5 kHz. Pohlavie pacienta, vek, pozitívna rodinná anamnéza straty sluchu, forma otosklerózy, tehotenstvo a podobne nemajú vplyv na výsledok operácie. Horšie výsledky stapedoplastiky majú pacienti s kochleárnou rezervou > 40 dB, binaurálnym poškodením, rezistentným tinnitom a s klinickou otosklerózou trvajúcou dlhšie ako 5 rokov.

Stapedoplastika Vám vo väčšine prípadov vie podstatne zlepšiť sluch, nemali by ste však takýto problém dlhšiu dobu ignorovať, ako poukazujú aj štúdie. Poruchu sluchu riešte čo najskôr, aby ste nemali zbytočné následky (ktorým sa mohlo predísť) do budúcna.

Celú štúdiu  nájdete na: https://www.semanticscholar.org/paper/Stapedoplasty-%E2%80%93-Surgical-Treatment-of-Hearing-Loss-%C5%A0abovi%C4%8Da-Klagisa/97530e282a71e7b393f833d47bab66e7da9bf033 

Related posts

11 najčastejších mýtov z oblasti ORL

Ako to už býva zvykom, nielen v medicínskej oblasti, verejnosťou kolujú rôzne „rady“ a „odborné tipy“, ktoré v niektorých prípadoch nemajú s odbornosťou nič spoločné. V tomto videu sa pozrieme na takýchto 11 najčastejších „rád“ a vysvetlíme, prečo by ste sa nimi nemali riadiť...

Covid-19 info 😷PCR testy pred operáciou

Z dôvodu pandémie COVID-19, podľa nariadení ministerstva zdravotníctva, je pacient povinný predložiť v deň plánovanej operácie PCR test nie starší ako 72 hodín. To isté platí aj pre sprevádzajúce osoby pri hospitalizácií pacienta (doprovod detí a podobne...)

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.

ORL KLINIKA aj naďalej vykonáva operačné zákroky (aktualizované 25.11.2021)