PRF (Platelet Rich Fibrin) metóda pri septorinoplastike

PRF (Platelet Rich Fibrin) metóda pri septorinoplastike

Koncept PRF (Platelet Rich Fibrin – fibrín bohatý na krvné doštičky) je založený na odstredení krvi pacienta. Na konci procesu sa získa fibrínová zrazenina obsahujúca väčšinu krvných doštičiek a bielych krviniek. Tento koncentrát sa neskôr implantuje, alebo vstrekne do poškodeného tkaniva, aby sa urýchlilo hojenie.

Implantát sa postupne uvoľňuje, pričom zlepšuje a urýchľuje rastové procesy v mieste zákroku. Pacientom, napríklad po rinoplastike, sa tak rýchlejšie obnovia mäkké tkanivá a kosti.

Zhrnutie z oficiálnej štúdie (Facial Plast Surg. 2019 Aug;35(4):393-396. doi: 10.1055/s-0039-1693035. Epub 2019 Jul 15.):

Štyridsať pacientov bolo náhodne rozdelených do dvoch skupín na základe použitia chrupavkových štepov: na kocky nakrájanú chrupavku s I-PRF (študijná skupina) a na kocky nakrájanú chrupavku bez I-PRF (kontrolná skupina). Hrúbka chrupavkového štepu sa merala lineárnym povrchovým ultrazvukom tkaniva v pooperačnom prvom týždni a treťom mesiaci v oboch skupinách. Priemerná strata hrúbky chrupavkového štepu medzi ultrazvukovými meraniami prvého týždňa a tretieho mesiaca bola 0,58 ± 0,21 mm v študijnej skupine a 0,82 ± 0,35 mm v kontrolnej skupine. V kontrolnej skupine došlo k významnej strate objemu. I-PRF bol úspešný v znižovaní rýchlosti resorbcie chrupavkových štepov na dorze nosa buď zvýšením životaschopnosti, alebo zachovaním jej formy. Táto technika je pomerne jednoduchá a spoľahlivá, pričom je možné ju použiť na maskovanie nerovností nosového dorza pri rinoplastike.

Jednoduchšie povedané, pacient výrazne benefituje z použitia PRF metódy pri rinoplastike. Spomínaným postupom vieme docieliť rýchlejšiu regeneráciu po zákroku, ako aj lepšie formovanie nosového dorza – pričom sa minimalizujú zmeny tvaru nosa po zákroku.

Pozrite si video, ako si PRF vyrábame na našej klinike:

Related posts