Estetický výsledok rinoplastiky

Rhinoplastika

Estetický výsledok rinoplastiky

Na našej klinike (ORL KLINIKA v Banskej Bystrici) riešime viacero typov operácií. Pri operáciách nosa to môžu byť funkčné závady, estetické korekcie alebo aj spojenie týchto dvoch zákrokov – ak má pacient problém napr. s nosovou priehradkou, počas jednej operácie mu nielen odstránime tento problém, ale vieme zároveň spraviť aj estetickú korekciu nosa. Naopak, pri estetickej operácií prihliadame tiež na funkčnosť nosa a pri mnohých prípadoch sa popri estetickej korekcií nosa vylepší aj tento aspekt. Pri operáciách, kde hlavným cieľom je estetický výsledok, však musíme podotknúť, že pacienti by mali mať realistické očakávania.

Konzultácia s operatérom

Pred každým zákrokom, či už estetickým alebo funkčným, naši doktori s pacientom prekonzultujú celý priebeh operácie vrátane požadovaného výsledku. Pri rinoplastike sa mimo iného samozrejme preberá aj možný estetický výsledok. Na ORL KLINIKE uprednostňujeme „naturálny/prirodzený“ vzhľad nosa. Pri rinoplastike totiž nejde len o to, ako vyzerá samotný nos, ale ako „zapadá“ do celkového dojmu a symetrie pacientovej tváre. Pre priblíženie a lepšiu predstavu možného výsledku operácie používame aj počítačovú simuláciu. Aj tu však treba pripomenúť, že je to len informačný nástroj a výsledok rinoplastiky sa takmer vždy od vizualizácie líši. Určite poznáte spojenie „Papier znesie všetko“. V tomto prípade je to počítačová simulácia, ale pointa ostáva nezmenená.

 

             

 Zdroj: senivpetro – www.freepik.com

 

Faktory ovplyvňujúce výsledok rinoplastiky

Hneď prvý bod, ktorý uvedieme, priamo súvisí s tým, čo sme spomínali na začiatku, a to je samotný pacient. Ako ľudia sme samozrejme každý jedinečný a preto aj vnímanie vlastného výzoru je individuálne. Môže sa stať (a v praxi sa to aj stáva), že pacient s objektívne menšou deformitou je viac nespokojný so svojím nosom, ako pacient, ktorý má deformitu podstatne väčšiu. Preto jeden z najdôležitejších faktorov predoperačnej konzultácie je komunikácia medzi pacientom a operatérom a vzájomné porozumenie problému a jeho možného riešenia.

Ako napovedá aj štúdia vyhotovená Goin(om) a Rees(om): Slabé výsledky (rinoplastiky) sú častejšie založené na emocionálnej nespokojnosti pacienta, ako  na technickom zlyhaní operatéra. V posledných rokoch sa celosvetovo rozbehol trend, kedy pacient požaduje taký výsledok rinoplastiky, ktorý sa približuje výzoru napríklad známej osobnosti. Ako sme už uviedli, na našej klinike sme zástanci „prirodzeného výzoru“ a teda si myslíme, že výsledok rinoplastiky by mal byť hlavne so súladom pacientovej tváre. Nos, ktorý „vyzerá“ dobre na niekom inom, vôbec nemusí vyzerať dobre na pacientovi, ktorý takýto výsledok požaduje.

Aj z tohto hľadiska je teda veľmi dôležité, aby pacient vedel, aký reálny výsledok rinoplastiky môže očakávať a spolu s operatérom by sa mali zhodnúť na očakávanom výsledku.

 

         

 

Ďalšími limitujúcimi faktormi je samotná anatómia pacientovho nosa, ako napríklad hrúbka kože, hrúbka chrupaviek, dĺžka nosa a jeho symetria, vzťah nosa voči perám a brade, špička nosa a nosové dorsum (chrbát nosa). Taktiež sa prihliada aj na celkový výzor pacientovej tváre a jej symetriu ako celku. Veľmi veľa ľudí má nejakú asymetriu tváre, ktorú väčšinou nevníma. Na základe dôkladných vyšetrení sa neskôr zvolí aj operačný postup – otvorená, alebo zatvorená rinoplastika. Otvorená rinoplastika je väčšinou vhodnejšia na komplikovanejšie prípady a väčšie korekcie, naopak zatvorená rinoplastika je menej invazívna ale môže byť technicky náročnejšia. Naši doktori Vám v každom prípade vysvetlia, prečo zvolia jednu alebo druhú metódu v súlade s požadovaným výsledkom.

 

Záver

Ako vidíte, existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvnia konečný výsledok rinoplastiky. Pravdou však ostáva, že dokonalý nos vedia urobiť väčšinou len sochári, a ako hovorí Dr. Oren Friedman, špecialista na operácie nosa v USA: „Neviem urobiť dokonalý nos. Ak očakávate dokonalý výsledok, potom nie som pre Vás vhodný doktor.“

 

Related posts

Rhinoplastika

Zlomený nos

Keďže sa nos nachádza presne v strede tváre a vyčnieva do priestoru, je aj náchylnejší na zranenie. Zlomeniny nosa tvoria polovicu z celkového počtu prípadov zlomenín v oblasti tváre/hlavy. U detí sú najčastejšími príčinami nehody počas hry alebo športu; u dospelých sú najčastejšími dôvodmi šport, fyzické napadnutie a autonehody.