PRF (Platelet Rich Fibrin) metóda pri septorinoplastike

PRF (Platelet Rich Fibrin) metóda pri septorinoplastike

Koncept PRF (Platelet Rich Fibrin – fibrín bohatý na krvné doštičky) je založený na odstredení krvi pacienta. Na konci procesu sa získa fibrínová zrazenina obsahujúca väčšinu krvných doštičiek a bielych krviniek. Tento koncentrát sa neskôr implantuje, alebo vstrekne do poškodeného tkaniva, aby sa urýchlilo hojenie.

Implantát sa postupne uvoľňuje, pričom zlepšuje a urýchľuje rastové procesy v mieste zákroku. Pacientom, napríklad po rinoplastike, sa tak rýchlejšie obnovia mäkké tkanivá a kosti.

Zhrnutie z oficiálnej štúdie (Facial Plast Surg. 2019 Aug;35(4):393-396. doi: 10.1055/s-0039-1693035. Epub 2019 Jul 15.):

Štyridsať pacientov bolo náhodne rozdelených do dvoch skupín na základe použitia chrupavkových štepov: na kocky nakrájanú chrupavku s I-PRF (študijná skupina) a na kocky nakrájanú chrupavku bez I-PRF (kontrolná skupina). Hrúbka chrupavkového štepu sa merala lineárnym povrchovým ultrazvukom tkaniva v pooperačnom prvom týždni a treťom mesiaci v oboch skupinách. Priemerná strata hrúbky chrupavkového štepu medzi ultrazvukovými meraniami prvého týždňa a tretieho mesiaca bola 0,58 ± 0,21 mm v študijnej skupine a 0,82 ± 0,35 mm v kontrolnej skupine. V kontrolnej skupine došlo k významnej strate objemu. I-PRF bol úspešný v znižovaní rýchlosti resorbcie chrupavkových štepov na dorze nosa buď zvýšením životaschopnosti, alebo zachovaním jej formy. Táto technika je pomerne jednoduchá a spoľahlivá, pričom je možné ju použiť na maskovanie nerovností nosového dorza pri rinoplastike.

Jednoduchšie povedané, pacient výrazne benefituje z použitia PRF metódy pri rinoplastike. Spomínaným postupom vieme docieliť rýchlejšiu regeneráciu po zákroku, ako aj lepšie formovanie nosového dorza – pričom sa minimalizujú zmeny tvaru nosa po zákroku.

Pozrite si video, ako si PRF vyrábame na našej klinike:

Related posts

PCR/AG testy 😷pred operáciou

Keďže na našej klinike robíme zákroky v oblasti hlavy/tváre, prosíme pacientov, aby sa v deň operácie preukázali negatívnym PCR testom (nie starším ako 72h) alebo Ag testom (nie starším ako 24h). Domáce testy neakceptujeme pre nepresnosť. Pacienti majú možnosť spraviť si Ag test na našom pracovisku za poplatok 10 eur.

Pri návšteve ambulancie sa test nevyžaduje.